T-MARXA NÒRDICA TERRASSA no és responsable de l'organització de les sortides , només és mitjà de comunicació de les activitats proposades . En tot cas recopila la informació necessària per a qui el llegeixi valori la seva participació .

 

Les sortides que apareixen en aquesta pàgina no són més que trobades informals de persones amb la idea de realitzar una activitat en comú . Són gratuïtes.

 

Puntualment podem publicar i participar en sortides organitzades per altres grups, en aquest cas haurem d'acceptar les seves condicions de participació.

 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA declina qualsevol responsabillitat en cas d'accident durant la sortida i aquesta recau directament sobre el participant .

 

Les persones que participen en les sortides ho fan assumint que es troben en condicions físiques i mèdiques per afrontar el recorregut .

 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA declina tota responsabilitat pels perjudicis que participants en general i llurs pertenències puguin patir abans , durant i després del recorregut .

 

Per poder participar a les nostres sortides és indispensable haver fet un curs de Marxa Nòrdica amb nosaltres o amb una altra entitat, així com fer l'activitat amb pals exclusius de Marxa Nòrdica.

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA disposa de pals de marxa nòrdica de lloguer, els participants que en sol.licitin hauran de fer un bon ús dels mateixos.

La participació està condicionada a la inscripció prèvia a les sortides.

 

No se subministra avituallament algun. Per aquest motiu qualsevol participant ha de venir proveït amb les quantitats necessàries d'aigua i aliments per avituallar-se durant el recorregut .

 

Els participants en les sortides autoritzen a T-MARXA NÒRDICA TERRASSA a utilitzar la seva imatge amb la finalitat exclusiva de difusió de l'activitat i arxiu per part de T-MARXA NÒRDICA TERRASSA , sempre d'acord amb la legislació vigent .

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA no es fa responsable de documents sonors i/o d'imatge presos per terceres persones.

 

En les activitats en medi natural s'ha de respectar l'entorn , així com a la resta de persones amb les qui compartim la ruta , siguin vianants , ciclistes o altres .

Evitarem de llençar qualsevol resta d'aliments , papers , etc fora dels llocs preparats a tal efecte. Respectant el nostre entorn ens respectem tots .

 

Qualsevol participant descarrega de responsabilitat a T-MARXA NÒRDICA TERRASSA o al promotor de la sortida de les possibles pèrdues , danys i/o perjudicis que pugui patir com a participant en la sortida i dels que pugui causar a terceres persones físiques o jurídiques , així com dels accidents , lesions corporals o malalties que se li puguin ocasionar o que s'agreugin com a conseqüència d'aquesta activitat.

 

El presentar-se en el lloc de trobada de les sortides és motiu d'acceptació de les condicions descrites i el coneixement d'aquestes, sense necessitat de la signatura de cap document per part dels participants.

Reservem el dret d'admissió.

Condicions de participació